Objectius i accions

La Fundació Jaume Casademont és una entitat sense ànim de lucre, de caire cultural, que vol fomentar l’educació, la recerca, la comunicació i la cultura en el sentit ampli del terme. Aquest és el seu objectiu principal, juntament amb la voluntat de difondre el llegat intel·lectual i humà del seu fundador, Jaume Casademont.

D’acord amb els estatuts, es preveu:

Organitzar o finançar estudis sobre la cultura i, en especial, sobre l’ensenyament.
Organitzar o finançar cursos, seminaris, conferències, debats i altres actes similars.
Organitzar treballs de recerca.
Concedir beques i altres ajuts econòmics a l’activitat cultural o docent.
Publicar textos i/o revistes.
Finançar qualsevol activitat que tendeixi a fomentar la relació entre la docència i la recerca, d’una banda, i l’empresa, de l’altra.
Finançar qualsevol altra activitat relacionada amb la cultura.

Les accions de la Fundació són:

1. La publicació d’un llibre homenatge al seu fundador.
Titulat Jaume Casademont. Compromís i identitat, ofereix una visió plural de Jaume Casademont a través dels articles d’un centenar de persones procedents dels àmbits més diversos del seu entorn públic i privat. Aquest llibre és també la carta de presentació de la Fundació.
Amb ell, s’engega també una línia editorial que vol identificar un estil diàfan, sobri i personal.

2. Butaca Jaume Casademont.
Aquest projecte neix de la col·laboració entre la Fundació Jaume Casademont, la Universitat de Girona, i l’editorial Arcàdia. Es tracta d’una iniciativa que pretén, d’una banda, estimular el potencial intel·lectual del món docent de la Universitat de Girona de la mà d’un convidat, un nom propi de qualsevol disciplina acadèmica. D’altra banda, i de forma complementària, es vol posar el fruit d’aquestes sessions a disposició de la societat mitjançant un debat o taula rodona oberts al públic, a la societat civil gironina. Tot plegat formarà part d’una publicació en la qual quedaran enregistrats els coneixements abocats en aquestes sessions magistrals. D’aquesta manera, es dóna
permanència al caràcter efímer d’aquestes trobades.

3. Les Beques Jaume Casademont 
Aquest projecte neix amb el desig d’impulsar projectes socials desde difernet àmbits d’actuació. Les Beques Jaume Casademont es divideixen en tres categories: Alimentació i Salut, Acció Cultural i Empresa i Competitivitat. 

En cada categoria existeixen diferents beques de suport a projectes finalistes amb dotacions econòmiques específiques.

Podeu consultar les diferents Beques Jaume Casademont a l’apartat “Beques de la Fundació”