Patronat

El patronat de la Fundació Jaume Casademont el composen:

• Teresa Ruhí i Mompió, PRESIDENTA HONORÀRIA
• Esther Casademont i Ruhí, PRESIDENTA
• Teresa Casademont i Ruhí, VICEPRESIDENTA I TRESORERA
• Josep M. Oliveras i Oliveras, SECRETARI
• Tina Casademont i Ruhí, VOCAL
• Nuri Casademont i Ruhí, VOCAL
• Serena Oliva i Casademont, VOCAL
• Max Martínez i Casademont, VOCAL
• Jac Oliva i Casademont, VOCAL
• Jaume Pagès i Fita, VOCAL
• Pere Cornellà, VOCAL
• Joaquim Nadal, VOCAL
• Jaume Sanabras, VOCAL
• Xavier Tubert, VOCAL
• Josep M. Fonalleras, VOCAL

L’equip de govern de la Fundació el forma una Permanent. L’integren:

• Teresa Ruhí
• Esther Casademont
• Teresa Casademont
• Josep M. Fonalleras
• Josep M. Oliveras