Què és la fundació

El desig de col·laborar i d’implicar-se amb la societat va impulsar Jaume Casademont a la creació d’una Fundació. L’entitat neix oficialment el 2 de juliol del 2001. Dos anys més tard, s’inscriu en el Registre de  Fundacions de la Generalitat de Catalunya. Inicialment s’anomena Fundació Casademont, Fundació Privada, i la seva finalitat fundacional és el foment de l’activitat cultural, principalment en les comarques gironines.

D’acord amb els estatuts, es preveu:

Organitzar o finançar estudis sobre la cultura i, en especial, sobre l’ensenyament.
Organitzar o finançar cursos, seminaris, conferències, debats i altres actes similars.
Organitzar treballs de recerca
Concedir beques i altres ajuts econòmics a l’activitat cultural o docent.
  Publicar textos i/o revistes
  Finançar qualsevol activitat que tendeixi a fomentar la relació entre la docència i la recerca, d’una banda, i l’empresa, de l’altra.
  Finançar qualsevol altra activitat relacionada amb la cultura.

Jaume Casademont mor l’1 de desembre del 2005 sense poder realitzar la il·lusió de tirar endavant la Fundació. Arran del seu traspàs, la família decideix d’agafar el relleu i activar la Fundació. Aquesta nova etapa s’obre amb la transformació del nom de l’entitat, que el 24 de juliol del 2006 passa a convertir-se en la Fundació Jaume Casademont, perquè s’assumeix com a una de les principals voluntats la de difondre un nom i els valors que encarna, així com donar continuïtat al llegat humà del fundador. D’aquesta manera, i sent fidels a la finalitat fundacional inicial, es comença a pensar en projectes que combinin, dins un marc cultural, la relació entre empresa, universitat i societat, els tres grans eixos en què es va moure la trajectòria de Jaume Casademont.