Girona, 23 de gener de 2017
www.fundaciojaumecasademont.cat

mida del text   -a  +a


Facebook

 BasesEs convoquen dues beques per a la convocatòria 2014-2015 destinades a contribuir al finançament de la producció d’espectacles. Les dotacions de les beques ser`na:  • Una beca de 5.000€ per a produccions amb un pressupost igual o superior a 10.000€
  • Una beca de 2.500€ per a producccions de petit format amb un pressupost inferior a 10.000€

Els espectacles guanyadors s'estrenaran dins la 18a Fira Mediterrània de Manresa a l'octubre de 2015.


Les Beques inclouen també la contractació dels espectacles per part de l'Ajuntament de Girona per a ser presentats a la ciutat de Girona.  La data i la retribució serà pactada amb l'Ajuntament de Girona i el contracte es realitzarà en les condicions habituals d'aquest consistori.


Poden presentar sol·licitud qualsevol persona física o jurídica ja sigui de cultura popular o no, professional o amateur, 


El projecte que es presenti ha de ser inèdit i no pot haver estat estrenat.


Cada sol·licitant només pot presentar un projecte en aquesta convocatòria


La sol.licitud s'ha de fer a la Fundació Jaume Casademont, a través del seu portal www.fundaciojaumecasademont.cat , a l'apartat titulat Beca Cultura Popular. Caldrà aportar les dades de l'entitat i adjuntar el projecte complet i detallat que opta a la beca.


S’haurà de presentar un projecte escrit, on haurà de recollir els objectius, els espais, les activitats a realitzar, els grups participants i el pressupost. També haurà de destacar quines són les característiques o elements innovadors que proposa el projecte.


La primera pàgina del projecte ha d'adjuntar la fitxa resum de projecte que us podreu descarregar aqui, destacar clarament a quina de les dues beques s'opta.


El sistema no admet fitxers en format .zip ni més grans de 3MB


El sol.licitant declara trobar-se en possessió dels drets de propietat intel·lectual necessaris per a la representació de l’espectacle, inclosos els drets sobre imatges, música i textos, si s’escau. L’organització es reserva el dret a sol·licitar tota la documentació que sigui necessària per acreditar-ho.


Els guanyadors s'obliguen a estrenar l'obra dins de la 18a Fira Mediterrània de Manresa 2015, segons s'acordi amb l'organització.


Fira Mediterrània de Manresa i la Fundació Jaume Casademont s'obliguen a estrenar l'obra dins la Fira Mediterrània de Manresa del 2015 una vegada hagi estat produïda. Ambdues entitats figuraran com a productors dels espectacles.


Les condicions de participació a la Fira seran:


Lles despeses generades per la participació a la Fira queden incloses dins la dotació de la beca, amb les excepcions següents:  • La Fira aportarà les necessitats tècniques sempre que s'ajustin als estàndards del certamen.
  • La Fira podrà allotjar els grups si els eu lloc de residència és fora de Catalunya. L'allotjament podrà ser a Manresa o en poblacions veïnes. La Fira disposarà d'un servei d'autobusos
  • Els grups guanyadors de les beques tindran consideració de professional inscrit a la Fira, gaudint de dues acreditacions, l’accés a la llotja professional, espai d’intercanvi i negoci amb participació d’institucions, distribuïdors, programadors, companyies i periodistes.
  • La informació sobre l’espectacle es difondrà a traves dels mitjans de la Fira (programa general, catàleg professional, web, eines 2.0 i mailing)

El jurat valorarà l’interès artístic, cultural, la qualitat i la viabilitat econòmica i tècnica del projecte presentat.


Les companyies guanyadores no podrà alterar el contingut del projecte becat sense avisar la comissió organitzadora.


Els autors dels treballs guanyadors accepten cedir els drets d’imatge a la Fundació i a la Fira, únicament per a elements promocionals i de difusió de les beques.


Els  guanyadors rebran la meitat de l’import al fer-se públic el veredicte i la segona part un cop s’hagi realitzat l’estrena.


Els guanyadors estaran obligats a assistir als actes d’entrega i promoció de la Beca, segons especifiqui l’organització.


L’organització es reserva el dret de convidar als actes guanyadors aquelles persones que cregui oportú en funció de la seva vinculació amb el projecte, així com de fer notorietat de les entitats organitzadores i dels possibles patrocinadors de les beques durant la celebració dels mateixos


Un cop presentat l’espectacle els drets d’explotació corresponen als autors, en tot cas, s’haurà d’esmentar sempre que es representi i a tots els elements informatius i publicitaris, el guardó obtingut amb la BECA CULTURA POPULAR, i incloure el logotip de la beca que aportarà l’organització.


La dotació de les beques indicades en aquestes bases es considera l’import total brut, i quedarà subjecte a aplicar les retencions fiscals que corresponguin d’acord amb la normativa fiscal aplicable.


La presentació de la documentació implica l’acceptació de les bases.


El veredicte del jurat és inapel·lable.Terminis La convocatòria és oberta des del dia 15 de setembre de 2014 i finalitzarà el dia 15 d'abril de 2015.


La resolució es donarà a conèixer públicament en un acte oficial a la ciutat de Girona a principis de juny de 2015.JuratQuim Rutllant - Periodista i Director d'Amunt Produccions


Manel Vilanova - Coordinador de la companyia Xarxa Teatre i director de la revista Fiestacultura


Natxo Morera - Representant de l'Ajuntament de Girona


Lídia Romeu - Tècnica de Cultura de l'Ajuntamnet de Vilafranca del Penedès


David Ibàñez - Director artístic de la Fira Mediterrània de Manresa

Organitzadors

Fira Associada

Patrocinadors

Col·laboradorsamics de la Fundació
Veure tots »