Girona, 23 de gener de 2017
www.fundaciojaumecasademont.cat

mida del text   -a  +a

Baròmetre vol I

SOBREVIURE GENERACIONS
FACTORS D'ÈXIT
A LES EMPRESES FAMILIARS GIRONINES
I LA RELACIÓ AMB LES POLÍTIQUES
DE RECURSOS HUMANS

veure publicació »

Baròmetre vol II

CONCICILACIÓ DE LA VIDA
PERSONAL - LABORAL - FAMILIAR
A EMPRESES GIRONINES

veure publicació »

Baròmetre Vol III

SITUACIÓ I PERSPECTIVES
ECONÒMIQUES DE L'EMPRESA
FAMILIAR A CATALUNYA (I)

veure publicació »

Baròmetre Vol IV

L'EMPRESA FAMILIAR A CATALUNYA:
UNA ANÀLISI DEL RISC ESTRUCTURAL

veure publicació »

Organitzadors

Col·laboradorsamics de la Fundació
Veure tots »