Butaca Jaume Casademont

Col.lecció Butaca. Primer Volum

Recull les següents conferències realitzades en el marc de la Butaca Jaume Casademont.

Juan Luis Arsuaga
SELECCIÓ INCONSCIENT:
La clau per comprendre Darwin

Josep Call
COMPARACIÓ DE LA MENT SOCIAL DELS HUMANS I DELS PRIMATS:

Avishai Margalit
SECTARISME

Col.lecció Butaca. Segon Volum

Recull les següents conferències realitzades en el marc de la Butaca Jaume Casademont.

Jean Clair
FIGURES DEL GEGANT, DE SATAN A STALIN.

José María Ordovás
CULTURA I TEMPS: ARQUITECTES DEL GENOMA.

Joan Francesc Mira
UN MÓN FET DE NACIONS

Col.lecció Butaca. Tercer Volum

Recull les següents conferències realitzades en el marc de la Butaca Jaume Casademont.

Ferran Adrià
ELS PERQUÈS DE LA TRANSFORMACIÓ

Óscar Cano
ESTUDI DE XARXES COMPLEXES: EL MODEL DE JOC DEL F.C. BARCELONA

Anna Veiga
CEL.LULES MARE I MEDICINA REGENERATIVA