Beques Jaume Casademont

La Beca Jaume Casademont, és un projecte que la Fundació Jaume Casademont comparteix amb la Universitat de Girona, a través del Consell Social.

La Fundació Jaume Casademont té la voluntat d’impulsar l’emprenedoria social que la considera un repte comú del qual cal fer partícips els joves estudiants que representen el futurs de les noves generacions, per això vol centrar l’objectiu en promoure l’emprenedoria social entre el col·lectiu d’estudiants de la Universitat de Girona recent acabats i que s’han d’obrir camí en aquesta nostre societat globalitzada.

 

Fundació Jaume Casademont

Butaca Fundació Jaume Casademont

La Butaca Jaume Casademont és una iniciativa de la Fundació Jaume Casademont i l'Ajuntament de Girona, a través de l'Escola Municipal d'Humanitats (EMHU).

 

Fundació Jaume Casademont